MEDAL
Obława

PTN - Augustów


Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Augustowie

Uprzejmie zaprasza na oficjalną prezentację medalu wykonanego z okazji kanonizacji św. Jana Pawła II pt.

WSPOMNIENIE O ŚWIĘTYM PIELGRZYMIE

która odbędzie się

20 listopada 2014 r. o godz. 17.00

w Domu Księży Emerytów w Augustowie, ul. Skorupki 6

zobacz więcej


MEDAL

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II

W 15 rocznicę pobytu Papieża Pielgrzyma na Ziemi Augustowskiej

Wyjątkowy medal upamiętniający 15-rocznicę pobytu Jana Pawła II na Ziemi

Augustowskiej – w Studzienicznej, wybity w roku kanonizacji naszego Wielkiego Rodaka

wersja brązowy AWERS wersja brązowy REWERS

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Augustowie zleciło zaprojektowanie i wybicie medalu z okazji 15-tej rocznicy wizyty Jana Pawła II na Ziemi Augustowskiej w 1999 r., a jednocześnie upamiętniającego fakt kanonizacji Wielkiego Rodaka, który jest Honorowym Obywatelem Miasta Augustowa.

Medal został zaprojektowany przez pana Tadeusza Tchórzewskiego, artystę plastyka, rzeźbiarza i medaliera.

Awers przedstawia głowę Papieża Jana Pawła II, z prawej napis w otoku: ŚW. JAN PAWEŁ II, poniżej herb miasta Augustowa, obok przy twarzy sygnatura autora: małe literki tt, na dole w otoku, na tle białej sutanny napis: HONOROWY OBYWATEL MIASTA AUGUSTOWA, po lewej stronie koliście data kanonizacji: 27.04.2014, poniżej napis: PTN/O/AUGUSTÓW/2014

Rewers przedstawia kaplicę w Sanktuarium Maryjnym w Studzienicznej na tle drzew, z lewej pomnik Jana Pawła II w Studzienicznej; kaplica znajduje się we wgłębieniu o kształcie zarysu głowy Papieża, widoczne napisy: na górze półkoliście: W 15 ROCZNICĘ POBYTU PAPIEŻA PIELGRZYMA NA ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ, następnie znak mennicy oraz na dole półkoliście: STUDZIENICZNA 9.06.1999, poniżej wizerunku kaplicy napis: „Niech Bóg, który jest miłością błogosławi waszej ziemi i wszystkich jej mieszkańców”. Są to słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II podczas Mszy Św. w Ełku 8 czerwca 1999 r.

Medal ma średnicę 60 mm i wybity został przez Mennicę Polską w wersji: tombak patynowany (w kolorze brązowym)- 150 szt., tombak srebrzony i oksydowany – 150 szt., srebro Ag 925 – 10 szt. numerowanych.

Data emisji: 1 listopada 2014 r.

Zamówienia można składać na adres Oddziału PTN w Augustowie, ul. Rynek Zygmunta Augusta 27, 16-300 Augustów, tel.: 601373641, e-mail: ptn_augustow@fr.pl.
MEDAL W 65 ROCZNICĘ OBŁAWY AUGUSTOWSKIEJ 1945-2010

Upamiętnienie, do dziś niewyjaśnionej, największej zbrodni komunistycznej dokonanej na narodzie polskim po II wojnie światowej

Szkic medalu AWERS Szkic medalu REWERS

wersja brązowy patynowany AWERS wersja brązowy patynowany REWERS

wersja srebrzony oksydowany AWERS wersja srebrzony oksydowany REWERS

W 2010 roku mija 65 lat od największej, do dziś niewyjaśnionej, zbrodni dokonanej, po zakończeniu II wojny światowej, przez Sowietów na obywatelach polskich, zwanej Obławą Augustowską lub lipcową.

W lipcu 1945 r. oddziały Armii Czerwonej oraz Wojsk Wewnętrznych NKWD ZSRS wspomagane przez UB i MO przeprowadziły szeroko zakrojoną akcję pacyfikacyjną obejmującą tereny północno-wschodniej Polski, a szczególnie Puszczy Augustowskiej i jej okolic, aresztując podejrzanych o kontakty z partyzantką niepodległościową. Zatrzymano niemal 2000 osób. Około 600 osób zostało wywiezionych w nieznanym kierunku i do dziś wszelki ślad po nich zaginął. Zbrodnia ta zwana „małym Katyniem” dotyczyła szczególnie bardzo wielu rodzin zamieszkałych na terenie powiatu augustowskiego, suwalskiego, okolic Sejn i Dąbrowy Białostockiej.

Oddział Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Augustowie postanowił uczcić pamięć ofiar OBŁAWY AUGUSTOWSKIEJ poprzez emisję medalu pamiątkowego. W ten sposób chcemy oddać hołd ofiarom tamtej zbrodni, ale także PRZYPOMNIEć słabo znaną kartę martyrologii narodu polskiego.

Mamy nadzieję, że medal będzie trwale przypominać o tragedii, o której przez lata nie wolno było mówić, i która do dziś jest niewyjaśniona. Każdy medal jest indywidualnym, unikalnym pomnikiem pamięci ofiar OBŁAWY AUGUSTOWSKIEJ.

W ten sposób budujemy pamięć o historii naszego narodu, a także o tych, którzy wtedy zginęli, a do dziś nie mają nawet swego grobu. Nie wolno nam o nich zapomnieć!

OPIS MEDALU

Awers przedstawia las Puszczy Augustowskiej, odbite cienie ludzkich postaci, zarysowany kontur głowy oraz krzyż z napisem na pionowej belce: 65 ROCZNICA OBŁAWY AUGUSTOWSKIEJ, zaś na belce poziomej napis: SEJNY/ DĄBROWA/ SUWAŁKI / AUGUSTÓW. W górnej części krzyża i zarysu głowy znajduje się otwór.

Rewers przedstawia głowę mężczyzny z otworem po kuli sowieckiej na czole, sztabę zamykająca usta z napisami: z lewej LIPIEC 1945, z prawej: NKWD / UB. Przy lewej krawędzi medalu napis: JEŻELI ZAPOMNĘ O NICH, TY BOŻE … pochodzący ze znanej modlitwy z Dziadów Adama Mickiewicza: Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie.

Medal ma wymiary: 66x 50 mm, przekątna 70 mm i wykonany jest w ograniczonej liczbie (310 szt.) w trzech wersjach: brązowy patynowany (150 szt.), srebrzony oksydowany (150 szt.)oraz srebro Ag925 (10 szt.). Medale wykonane są przez Mennicę Polską. Autorem projektu jest Tadeusz Tchórzewski, znany artysta plastyk, rzeźbiarz. Data emisji: 4 lipca 2010 r.

INFORMACJE I NOTKI O MEDALU