MEDAL
Obława

Działalność

Wystawa medali poświęconych Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu

Dnia 6 października 2011 roku podczas uroczystości Święta Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jabłońskich został otwarta wystawa pt. „STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI – WIELKI POLAK I PATRIOTA”. Wystawa prezentuje 32 medale i monety poświęcone Prymasowi Tysiąclecia. Powstała z inicjatywy Oddziału PTN w Augustowie. Wystawa została przygotowana i opracowana przez Krzysztofa Anuszkiewicza, prezesa Oddziału.

6.10.2011