MEDAL
Obława

Kontakt

Oddział PTN w Augustowie, ul. Rynek Zygmunta Augusta 27,
16-300 Augustów,
fax: 87 6430100,
tel.: 601373641
e-mail: ptn_augustow@fr.pl

Nowy numer rachunku: 36 2030 0045 1110 0000 0381 1460
Bank BGŻ S.A.